Tuesday, 9 March 2010

Magna Carta of Students

..Yusisista...alamin ang iyong mga karapatan bilang estudyante. May magtatanggol sa iyo..may laban ka..yun ay kung alam mo ang 'Magna Carta for Students.
Kung hindi e okay lang..
you can see & download the

Long title

AN ACT PROVIDING FOR A MAGNA CARTA OF STUDENTS
Scope

National
Legislative status

Pending in the Committee (9/26/2007)

--------------------------------------------------------------------------------

Subject(s)

Students
Primary committee

Education, Arts and Culture

--------------------------------------------------------------------------------

Legislative History

Entitled:


AN ACT PROVIDING FOR A MAGNA CARTA OF STUDENTS
[ FIRST REGULAR SESSION, 14TH CONGRESS ]
[ 2007 ]


9/26/2007 Introduced by Senator MANNY VILLAR;

9/26/2007 Read on First Reading and Referred to the Committee on EDUCATION, ARTS AND CULTURE;


Magna Carta of Students!

0 comments:

Post a Comment