Tuesday, 1 June 2010

The Fence

This might be what other ASPIRANTS see.

A BARRED & FENCED UCC..

those aspirants who according to them have been deprived of the right to a CHEAP higher education!

madami ang napagkaitan..dahil tanging residente lamang ng Caloocan ang nararapat dito..NGUNIT..madami ang nagtatanong..

"bakit ang ibang NON resident ay nakapagenroll?"

mga katanungan ng mga aspirants sa ating FACEBOOK group.

Wala akong nasabi kundi "nirepost ko lang ang sinabi ni _ _ _ _".

In my part I feel guilty. They could have exerted effort & tried to ENROLL but I TOLD THEM "NO".

"It is not allowed."

It was like me depriving them. Their life could have been changed.

"Sayang"

0 comments:

Post a Comment